[Ngọa Long 3D] Ngũ Tử Lương Tướng (Ngụy)

Hội quán Hội quán game mobile Michio [Ngọa Long 3D] Ngũ Tử Lương Tướng (Ngụy)

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #6845 Score: 0
  Quản lý
  michio
   1 pt

   ? Vu Cấm – Nhạc Tiến – Trương Cáp – Từ Hoảng – Trương Liêu

   ?Nhanh, mạnh, sinh ra để đánh hội đồng.
   ?Đội hình rất mạnh tuy nhiên đều là kỵ binh nên thích hợp chủ động PvP và đặc biệt là PvE săn Boss!

   #michiogame #gamemobile #ngoalong3d #nl3d #ngoalongtruyen

  Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.

  MỚI NHẤT