Phản Hồi về: [NAH5] Vinh Danh S33 Hatake Kakashi

Hội quán Vinh danh [NAH5] Vinh Danh S33 Hatake Kakashi Phản Hồi về: [NAH5] Vinh Danh S33 Hatake Kakashi

#10844 Score: 1
Spivn99
4 pts

Ban quản trị làm game chán thật! Cho cả người vào kích nạp ko cho ăn event top nạp! Chịu luôn! Làm game rồi thì để ng chơi có sự công bàng tí!

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay