Bước 1: Đăng nhập vào Michio PAY bằng số điện thoại của bạn. Nếu là lần đầu thì mã PIN là password do bạn tự đặt.

Bước 2: Soạn tin ON MICHIO gửi 8085 (1000đ), làm mới lại trang (F5), nếu cạnh số điện thoại đã có dấu check tức là tài khoản đã xác minh thành công!

Lưu ý:

  • API xử lý kích hoạt tự động, hệ thống sẽ phản hồi kết quả ngay lập tức qua SMS.
  • Đối với những tài khoản có phát sinh nạp CARD thì mặc định sẽ được kích hoạt ko cần phải xác minh.

Bước 3: Click nút Lễ Bao và nhập mã code mà bạn có được.

Bước 4: Truy cập trang game bạn đang chơi đăng nhập bằng tài khoản game và cập nhật số điện thoại PAY vào thông tin số điện thoại tại game để liên kết tài khoản game với ví.

Bước 5: Tại Michio PAY, click nút Chuyển BẠC vào game, chọn game bạn chơi và nhập số Bạc bạn có.

Bước 6: Lúc này trong tài khoản game của bạn đã có Bạc, chuyển sang tab VIP, mua ITEM mà bạn thích, vào game nhận thôi 💓

Chúc các bạn chơi vui 🏆

Rating: 3.7/5. From 3 votes.
Please wait...