Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023

Game H5

Với tính chất của game H5, người dùng có thể chơi ngay trên trình duyệt mà không cần thông qua bước download hay cài đặt ở một kho ứng dụng.

Tây Du H5 Open S62 Đế Thính Free VIP 10

0
Tây Du H5 Open S62 Đế Thính ⏰ 19h – 05/06/2023 ☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘...

Chiến Thần H5 Open S56 Hán Trung Free VIP

0
Chiến Thần H5 Open S56 Hán Trung ⏰ 19h – 01/06/2023 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại...

Lôi Đình H5 Open S71 Kỳ Lân Free VIP

0
Lôi Đình H5 Open S71 Kỳ Lân ⏰ 19h – 31/05/2023 ☘ Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại...

3Q H5 Open S11 Tào Tháo Free VIP

0
3Q H5 Open S11 Tào Tháo ⏰ 19h – 30/05/2023 ☘ Free VIP 2 + 38888 KNB ngay khi vào game ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng + Quà nạp...

Tam Quốc H5 Gộp Server S1-60 Hán Đế

0
Tam Quốc H5 Gộp Server S1-60 Hán Đế ⏰ 19h – 29/05/2023 ☘ Free VIP 10 + 1.000.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội...

Naruto H5 Gộp Server S1-50 Làng Lá

0
Naruto H5 Gộp Server S1-50 Làng Lá ⏰ 19h – 25/05/2023 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại...

Trảm Yêu H5 Open S69 Tinh Nguyệt Cung Free VIP

0
Trảm Yêu H5 Open S69 Tinh Nguyệt Cung ⏰ 19h – 24/05/2023 ☘ Free VIP 6 + 100.000 KNB (code tân thủ) ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ tháng ☘ Giftcode hằng...

Tu Tiên H5 Open S51 Đông Hải Free VIP

0
Tu Tiên H5 Open S51 Đông Hải ⏰ 19h – 23/05/2023 ☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại Fanpage ☘ Cùng...

Tây Du H5 Gộp Server S1-60 Thiên Trúc

0
Tây Du H5 Gộp Server S1-60 Thiên Trúc ⏰ 19h – 22/05/2023 ☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘...

Chiến Thần H5 Gộp Server S1-50 Thục Hán

0
Chiến Thần H5 Gộp Server S1-50 Thục Hán ⏰ 19h – 18/05/2023 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần...

MỚI NHẤT