Game H5

Với tính chất của game H5, người dùng có thể chơi ngay trên trình duyệt mà không cần thông qua bước download hay cài đặt ở một kho ứng dụng.

Tam Quốc H5 Open S43 Nhan Lương Free VIP 10

0
Tam Quốc H5 Open S43 Nhan Lương 19h – 20/06/2022 ☘ Free VIP 10 + 1.000.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU ⚔️ Top Lực Chiến Top 1:...

Tu Tiên H5 Open S31 Bàn Đào Viên Free VIP 10

0
Tu Tiên H5 Open S31 Bàn Đào Viên 19h – 13/06/2022 ☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ☘ Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁...

Lôi Đình H5 Open S51 Xích Long Thần Free VIP 10

0
Lôi Đình H5 Open S51 Xích Long Thần 19h – 08/06/2022 ☘ Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp...

Naruto H5 Open S33 Hatake Kakashi Free VIP 2

0
Naruto H5 Open S33 Hatake Kakashi 19h – 07/06/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư) ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU ⚔️ Top Lực Chiến Top...

Tây Du H5 Open S42 Đường Tăng Free VIP 10

0
Tây Du H5 Open S42 Đường Tăng 19h – 06/06/2022 ☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode tân thủ:...

Trảm Yêu H5 Open S48 Thái Âm điện Free VIP 6

0
Trảm Yêu H5 Open S48 Thái Âm điện 19h – 01/06/2022 ☘ Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code) ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU ⚔️...

Chiến Thần H5 Open S35 Hoài Nam Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S35 Hoài Nam 19h – 31/05/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁...

Tam Quốc H5 Open S42 Hạ Hầu Uyên Free VIP 10

0
Tam Quốc H5 Open S42 Hạ Hầu Uyên 19h – 30/05/2022 ☘ Free VIP 10 + 1.000.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU ⚔️ Top Lực Chiến Top...

Tu Tiên H5 Gộp Server S1-25 Thiên Đình

0
Tu Tiên H5 Gộp Server S1-25 Thiên Đình ☘ Có phân biệt chữ Hoa, mật khẩu không đổi! ☘ Reset toàn bộ bang hội, bạn bè, thư từ… ☘ Nhận lại toàn...

Lôi Đình H5 Open S50 Bạch Dã Trư Vương Free VIP 10

0
Lôi Đình H5 Open S50 Bạch Dã Trư Vương 19h – 25/05/2022 ☘ Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện...

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay