Trang chủ Game Mobile Đông Tà 2D

Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Tái Chiến S10 Hư Trúc Free VIP

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S10 Hư Trúc ⏰10h, ngày 03/06/2021 🎁QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Đông Tà 2D Open S20 Diệt Tuyệt Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S20 Diệt Tuyệt ⏰10h, ngày 21/05/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP LỰC...

Đông Tà 2D Open S19 Tạ Tốn Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S19 Tạ Tốn ⏰10h, ngày 30/04/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP LỰC...

Đông Tà 2D Tái Chiến S9 Kiều Phong Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S9 Kiều Phong ⏰10h, ngày 22/04/2021 🎁QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Đông Tà 2D Open S18 Triệu Mẫn Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S18 Triệu Mẫn ⏰10h, ngày 09/04/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP LỰC...

Đông Tà 2D Tái Chiến S8 Dương Quá Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S8 Dương Quá ⏰10h, ngày 01/04/2021 🎁QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Đông Tà 2D Open S17 Trương Tam Phong Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S17 Trương Tam Phong ⏰10h, ngày 19/03/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP...

Đông Tà 2D Tái Chiến S7 Quách Tỉnh Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S7 Quách Tỉnh ⏰10h, ngày 11/03/2021 🎁QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Game Mobile Đông Tà 2D Open S16 Chu Chỉ Nhược

0
⚜️Đông Tà 2D Open S16 Chu Chỉ Nhược ⏰10h, ngày 26/02/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP...

Đông Tà 2D Open S15 Trương Vô Kỵ Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S15 Trương Vô Kỵ ⏰10h, ngày 05/02/2021 💥QUÀ TÂN THỦ 🎁Free VIP 15 🎁Nhận ngay 1.000 Vạn 👉Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! 🎀Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU 🏆TOP...

MỚI NHẤT