Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023
Trang chủ Game Mobile Đông Tà 2D

Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Open S45 Thạch Phá Thiên Free VIP

0
Đông Tà 2D Open S45 Thạch Phá Thiên 19h – 02/12/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ...

Đông Tà 2D Open S44 Đấu Tửu Tăng Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S44 Đấu Tửu Tăng 19h – 04/11/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

Đông Tà 2D Open S43 Lâm Viễn Đồ Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S43 Lâm Viễn Đồ 19h – 07/10/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

Đông Tà 2D Tái Chiến S27 Mộc Uyển Thanh

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S27 Mộc Uyển Thanh 24/09/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘ Sự kiện...

Đông Tà 2D Open S42 Đông Phương Bất Bại

0
Đông Tà 2D Open S42 Đông Phương Bất Bại 19h – 09/09/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng...

Đông Tà 2D Tái Chiến S26 Đoàn Chính Thuần

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S26 Đoàn Chính Thuần 27/08/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘ Sự kiện...

Đông Tà 2D Open S41 Phong Thanh Dương Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S41 Phong Thanh Dương 19h – 05/08/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

Đông Tà 2D Tái Chiến S25 Đoàn Diên Khách Free VIP

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S25 Đoàn Diên Khách 19h – 28/07/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘...

Đông Tà 2D Open S40 Quách Tương Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S40 Quách Tương 19h – 15/07/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại...

Đông Tà 2D Open S39 Thái Giám Tiền Triều Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S39 Thái Giám Tiền Triều 19h – 24/06/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 💰 Nhân 2...

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay