Trang chủ Game Mobile Đông Tà 2D

Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Open S36 Tiêu Dao Tử Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S36 Tiêu Dao Tử 19h – 22/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ:...

Đông Tà 2D Tái Chiến S22 Vương Ngữ Yên Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S22 Vương Ngữ Yên 19h – 14/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S35 Độc Cô Cầu Bại Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S35 Độc Cô Cầu Bại 19h – 01/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân...

Đông Tà 2D Tái Chiến S21 Mộ Dung Phục Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S21 Mộ Dung Phục 19h – 24/03/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S34 Tả Lãnh Thiền Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S34 Tả Lãnh Thiền 19h – 11/03/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ:...

Đông Tà 2D Open S33 Nhạc Bất Quần Free VIP 15

0
⚜️ Đông Tà 2D Open S33 Nhạc Bất Quần 19h – 18/02/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân...

Đông Tà 2D Tái Chiến S20 Diệt Tuyệt Free VIP 15

0
🔰 Đông Tà 2D Tái Chiến S20 Diệt Tuyệt 19h – 10/02/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S32 Trúc Kiếm Free VIP 15

0
🔰 Đông Tà 2D Open S32 Trúc Kiếm 19h – 28/01/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ:...

Đông Tà 2D Tái Chiến S19 Tạ Tốn Free VIP 15

0
🔰 Đông Tà 2D Tái Chiến S19 Tạ Tốn 19h - 20/01/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S31 Mai Kiếm Free VIP 15

0
? Đông Tà 2D Open S31 Mai Kiếm 19h – 07/01/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán ? Giftcode tân thủ:...

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay