Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Open S30 Đồng Lão Free VIP 15

0
? Đông Tà 2D Open S30 Đồng Lão 19h - 17/12/2021 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán game ? Giftcode tân...

Đông Tà 2D Tái Chiến S18 Triệu Mẫn Free VIP 15

0
? Đông Tà 2D Tái Chiến S18 Triệu Mẫn 19h, ngày 09/12/2021 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S29 Lý Thu Thuỷ Free VIP 15

0
? Đông Tà 2D Open S29 Lý Thu Thuỷ 19h, ngày 26/11/2021 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán game ? Giftcode...

Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh

0
? Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh 19h, ngày 05/11/2021 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán game ?...

Game Mobile Đông Tà 2D Tái Chiến S17 Trương Tam Phong

0
? Game Mobile Đông Tà 2D Tái Chiến S17 Trương Tam Phong 19h, ngày 28/10/2021 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘...

Game Mobile Đông Tà 2D Open S27 Mộc Uyển Thanh

0
? Game Mobile Đông Tà 2D Open S27 Mộc Uyển Thanh ⏰ 19h, ngày 15/10/2021 ? Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5) ? Giftcode hàng tuần tại Hội quán game ? Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU ? Top...

Game Mobile Đông Tà 2D Tái Chiến S16 Chu Chỉ Nhược

0
⚜️ Game Mobile Đông Tà 2D Tái Chiến S16 Chu Chỉ Nhược ⏰ 19h, ngày 07/10/2021 ? QUÀ TÂN THỦ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP 5 NHẬN QUA THƯ ✨ Free VIP 15 ✨ Nhận ngay...

Đông Tà 2D Open S26 Đoàn Chính Thuần Free VIP 15

0
? Đông Tà 2D Open S26 Đoàn Chính Thuần ⏰ 10h, ngày 24/09/2021 ? QUÀ TÂN THỦ ? Free VIP 15 ? Nhận ngay 1.000 Vạn ? Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open...

Đông Tà 2D Tái Chiến S15 Trương Vô Kỵ Free VIP 15

0
⚜️ Đông Tà 2D Tái Chiến S15 Trương Vô Kỵ ⏰ 10h, ngày 16/09/2021 ? QUÀ TÂN THỦ ✨ Free VIP 15 ✨ Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨ Sự kiện Open Server ➡️ Nhân vật đạt...

Đông Tà 2D Open S25 Đoàn Diên Khách Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S25 Đoàn Diên Khách ⏰10h, ngày 03/09/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open server! ?Nhân vật đạt cấp...

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay