Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Tái Chiến S14 Lý Tầm Hoan Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S14 Lý Tầm Hoan ⏰10h, ngày 26/08/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng...

Đông Tà 2D Open S24 A Châu Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S24 A Châu ⏰10h, ngày 13/08/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open server! ?Nhân vật đạt cấp 5...

Đông Tà 2D Tái Chiến S13 Vi Tiểu Bảo Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S13 Vi Tiểu Bảo ⏰10h, ngày 05/08/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng...

Đông Tà 2D Open S23 A Tử Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S23 A Tử ⏰10h, ngày 23/07/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open server! ?Nhân vật đạt cấp 5...

Đông Tà 2D Open S22 Vương Ngữ Yên Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S22 Vương Ngữ Yên ⏰10h, ngày 02/07/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open server! ?Nhân vật đạt cấp...

Đông Tà 2D Tái Chiến S11 Đoàn Dự Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S11 Đoàn Dự ⏰10h, ngày 24/06/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Đông Tà 2D Open S21 Mộ Dung Phục Free VIP

0
⚜️Đông Tà 2D Open S21 Mộ Dung Phục ⏰10h, ngày 11/06/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư ?Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU ?TOP...

Đông Tà 2D Tái Chiến S10 Hư Trúc Free VIP

0
⚜️Đông Tà 2D Tái Chiến S10 Hư Trúc ⏰10h, ngày 03/06/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ✨Free VIP 15 ✨Nhận ngay 10.000 Vạn KNB ✨Sự kiện Open Server ➡️Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua...

Đông Tà 2D Open S20 Diệt Tuyệt Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S20 Diệt Tuyệt ⏰10h, ngày 21/05/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư ?Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU ?TOP LỰC...

Đông Tà 2D Open S19 Tạ Tốn Free VIP 15

0
⚜️Đông Tà 2D Open S19 Tạ Tốn ⏰10h, ngày 30/04/2021 ?QUÀ TÂN THỦ ?Free VIP 15 ?Nhận ngay 1.000 Vạn ?Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư! ?Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU ?TOP LỰC...

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay