Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023
Trang chủ Game Mobile Ngoạ Long 3D

Ngoạ Long 3D

Ngọa Long 3D tái hiện những cuộc chiến thời Tam Quốc một cách chân thực và máu lửa nhất. Các hiệu ứng ánh sáng, nhân vật hay bối cảnh trong game được thể hiện một cách chi tiết, có chiều sâu, đem lại hiệu quả hiệu ứng mãn nhãn dành cho game thủ.

Lối chơi chiến thuật điều binh khiển tướng đỉnh cao, cho phép người chơi vận dụng binh pháp thượng thừa đan xe 3 binh chủng, 8 nghề nghiệp, 36 kế sách, 285 trận hình, hơn 300 danh tướng sử Tam Quốc để bạn thỏa sức đẩy vào các chiến trường, quốc chiến quy mô lớn nhỏ.

Ngọa Long 3D Open S21 Tuân Úc Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S21 Tuân Úc ⏰ 19h – 07/04/2023 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S20 Chu Du Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S20 Chu Du ⏰ 19h – 28/02/2023 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S19 Hoàng Cái Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S19 Hoàng Cái 19h – 17/01/2023 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần tại...

Ngọa Long 3D Open S18 Thái Sử Từ Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S18 Thái Sử Từ 19h – 31/12/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S17 Cam Ninh Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S17 Cam Ninh 19h – 10/12/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần tại...

Ngọa Long 3D Open S16 Điển Vi Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S16 Điển Vi 19h – 25/11/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần tại...

Ngọa Long 3D Open S15 Trương Liêu Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S15 Trương Liêu 19h – 28/10/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội...

Ngọa Long 3D Open S14 Tào Nhân Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S14 Tào Nhân 19h – 30/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S13 Hạ Hầu Đôn Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S13 Hạ Hầu Đôn 19h – 02/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng...

Ngọa Long 3D Open S12 Tào Tháo Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S12 Tào Tháo 19h – 11/08/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

MỚI NHẤT