Michio ra mắt các nhóm chat Zalo để tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhé:

📲 Đông Tà 2D https://zalo.me/g/jlavrw947
📲 Đông Tà 3D https://zalo.me/g/uloehq555
📲 Quần Anh 3Q https://zalo.me/g/krcxwr801
📲 Hiệp Khách 3D https://zalo.me/g/fclyrv100
📲 Ngọa Long 3D https://zalo.me/g/fqyjve249

📲 Tam Quốc H5 https://zalo.me/g/brmkls871
📲 Tây Du H5 https://zalo.me/g/xydxan046
📲 Tu Tiên H5 https://zalo.me/g/xzulxa653
📲 Lôi Đình H5 https://zalo.me/g/wcurzf531
📲 Trảm Yêu H5 https://zalo.me/g/lnxnrv035
📲 Chiến Thần H5 https://zalo.me/g/kejuxt041
📲 Naruto H5 https://zalo.me/g/hyiybo470

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments