Ngoạ Long 3D

Ngọa Long 3D tái hiện những cuộc chiến thời Tam Quốc một cách chân thực và máu lửa nhất. Các hiệu ứng ánh sáng, nhân vật hay bối cảnh trong game được thể hiện một cách chi tiết, có chiều sâu, đem lại hiệu quả hiệu ứng mãn nhãn dành cho game thủ.

Lối chơi chiến thuật điều binh khiển tướng đỉnh cao, cho phép người chơi vận dụng binh pháp thượng thừa đan xe 3 binh chủng, 8 nghề nghiệp, 36 kế sách, 285 trận hình, hơn 300 danh tướng sử Tam Quốc để bạn thỏa sức đẩy vào các chiến trường, quốc chiến quy mô lớn nhỏ.

Ngọa Long 3D Open S15 Trương Liêu Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S15 Trương Liêu 19h – 28/10/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội...

Ngọa Long 3D Open S14 Tào Nhân Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S14 Tào Nhân 19h – 30/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S13 Hạ Hầu Đôn Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S13 Hạ Hầu Đôn 19h – 02/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng...

Ngọa Long 3D Open S12 Tào Tháo Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S12 Tào Tháo 19h – 11/08/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S11 Lưu Bị Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S11 Lưu Bị 19h – 07/07/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố ☘ Giftcode hằng tuần...

Ngọa Long 3D Open S10 Ngụy Diên Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S10 Ngụy Diên 19h – 09/06/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 💰 Nhân 2...

Ngọa Long 3D Open S9 Hạ Hầu Bá Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S9 Hạ Hầu Bá 19h – 19/05/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode...

Ngọa Long 3D Open S8 Vương Bình Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S8 Vương Bình 19h – 28/04/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode tân...

Ngọa Long 3D Open S7 Khương Duy Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S7 Khương Duy 19h – 31/03/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode tân...

Ngọa Long 3D Open S6 Mã Mạnh Khởi Free VIP 2

0
Ngọa Long 3D Open S6 Mã Mạnh Khởi 19h – 03/03/2022 ☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode...

MỚI NHẤT