Chiến Thần H5

Chiến Thần H5 là webgame đa nền tảng, chơi được cả trên di động. Người chơi có thể trải nghiệm ngay trên thiết bị PC hay Mobile mà không cần phải cài đặt.

Chiến Thần H5 Open S47 Liêu Đông Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S47 Liêu Đông 19h – 15/12/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng...

Chiến Thần H5 Open S46 Thương Đình Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S46 Thương Đình 19h – 01/12/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng...

Chiến Thần H5 Open S45 Quan Độ Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S45 Quan Độ 19h – 17/11/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng...

Chiến Thần H5 Open S44 Bạch Mã Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S44 Bạch Mã 19h – 03/11/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB ☘ Giftcode hằng tuần...

Chiến Thần H5 Open S43 Hà Bắc Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S43 Hà Bắc 19h – 20/10/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB ☘ Giftcode hằng tuần...

Chiến Thần H5 Open S42 Hứa Xương Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S42 Hứa Xương 19h – 06/10/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần...

Chiến Thần H5 Gộp Server S1-35 Thục Hán

0
Chiến Thần H5 Gộp Server S1-35 Thục Hán 25/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán ☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn 🎁 Giftcode...

Chiến Thần H5 Open S41 Ngô Quận Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S41 Ngô Quận 19h – 22/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần...

Chiến Thần H5 Open S40 Bộc Dương Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S40 Bộc Dương 19h – 08/09/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần...

Chiến Thần H5 Open S39 Từ Châu Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S39 Từ Châu 19h – 16/08/2022 ☘ Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng ☘ Giftcode hằng tuần...

MỚI NHẤT