➡️ Nạp Bạc duy nhất tại cổng Michio Pay, sau đó chuyển vào game.
➡️ Đăng nhập duy nhất bằng số điện thoại.
➡️ Phương thức nạp linh động MOMO, thẻ cào, VISA, Master, ATM…
➡️ Tiền thưởng sự kiện có thể dùng cho bất kỳ Server game nào tại Michio Game

 
Các phương thức nạp chấp nhận tại Michio Pay
Chuyển Bạc vào game.
Nạp Bạc bằng thẻ điện thoại.
#michiogame #gamemobile #michiopay
=====================
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...