Game H5

Với tính chất của game H5, người dùng có thể chơi ngay trên trình duyệt mà không cần thông qua bước download hay cài đặt ở một kho ứng dụng.

Tu Tiên H5 Open S60 Trường Thọ Thôn Free VIP 10

0
Tu Tiên H5 Open S60 Trường Thọ Thôn 19h – 31/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên...

Tây Du H5 Open S71 Thanh Long Free VIP 10

0
Tây Du H5 Open S71 Thanh Long 19h – 30/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3...

Naruto H5 Gộp Server S1-60 Làng Lá

0
Naruto H5 Gộp Server S1-60 Làng Lá 19h – 26/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng 👉 Bài viết này...

Trảm Yêu H5 Gộp Server S1-75 Tiên Cung

0
Trảm Yêu H5 Gộp Server S1-75 Tiên Cung 19h – 25/10/2023 🎁 Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng 👉 Bài viết...

3Q H5 Open S21 Lỗ Túc Free VIP 2

0
3Q H5 Open S21 Lỗ Túc 19h – 24/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: 3QH5TANTHU 👉 Free VIP 2 + 38888 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người,...

Tam Quốc H5 Open S71 Hứa Chữ Free VIP 10

0
Tam Quốc H5 Open S71 Hứa Chữ 19h – 23/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU (tìm thêm tại group) 👉 Free VIP 10 + 1.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke,...

Chiến Thần H5 Open S64 Tương Dương Free VIP 2

1
Chiến Thần H5 Open S64 Tương Dương 19h – 19/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: CTH5TANTHU 👉 Free Free VIP 2 + 500.000 KNB nhận thư khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag...

Lôi Đình H5 Open S79 Tổ Mã Free VIP 10

1
Lôi Đình H5 Open S79 Tổ Mã 19h – 18/10/2023 🎁 Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10 Vạn qua thư ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag...

Tu Tiên H5 Open S59 Ngũ Hành Sơn Free VIP 10

1
Tu Tiên H5 Open S59 Ngũ Hành Sơn 19h – 17/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên...

Tây Du H5 Open S70 Tuyết Yêu Free VIP 10

1
Tây Du H5 Open S70 Tuyết Yêu 19h – 16/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3...

MỚI NHẤT