Game H5

Với tính chất của game H5, người dùng có thể chơi ngay trên trình duyệt mà không cần thông qua bước download hay cài đặt ở một kho ứng dụng.

Tây Du H5 Gộp Server S1-70 Thiên Trúc

0
Tây Du H5 Gộp Server S1-70 Thiên Trúc 19h – 13/1/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng 👉 Bài viết...

Naruto H5 Open S62 Hatake Kakashi Free VIP 2

0
Naruto H5 Open S62 Hatake Kakashi 19h – 09/11/2023 🎁 Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU 👉 Free VIP 2 + 500.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người,...

Trảm Yêu H5 Open S79 Thiên Dong Thành Free VIP 6

0
Trảm Yêu H5 Open S79 Thiên Dong Thành 19h – 08/11/2023 🎁 Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU 👉 Free VIP 6 + 100.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên...

3Q H5 Open S22 Hạ Hầu Đôn Free VIP 2

0
3Q H5 Open S22 Hạ Hầu Đôn 19h – 07/11/2023 🎁 Giftcode tân thủ: 3QH5TANTHU 👉 Free VIP 2 + 38888 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3...

Tam Quốc H5 Gộp Server S1-70 Hán Đế

0
Tam Quốc H5 Gộp Server S1-70 Hán Đế 19h – 06/11/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng 👉 Bài viết...

Chiến Thần H5 Open S65 Hoài Nam Free VIP 2

0
Chiến Thần H5 Open S65 Hoài Nam 19h – 02/11/2023 🎁 Giftcode tân thủ: CTH5TANTHU 👉 Free Free VIP 2 + 500.000 KNB nhận thư khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag...

Lôi Đình H5 Open S80 Trư Vương Free VIP 10

0
Lôi Đình H5 Open S80 Trư Vương 19h – 01/11/2023 🎁 Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10 Vạn qua thư ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag...

Tu Tiên H5 Open S60 Trường Thọ Thôn Free VIP 10

0
Tu Tiên H5 Open S60 Trường Thọ Thôn 19h – 31/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên...

Tây Du H5 Open S71 Thanh Long Free VIP 10

0
Tây Du H5 Open S71 Thanh Long 19h – 30/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU 👉 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB ngay khi vào game 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3...

Naruto H5 Gộp Server S1-60 Làng Lá

0
Naruto H5 Gộp Server S1-60 Làng Lá 19h – 26/10/2023 🎁 Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU 👉 Li.ke, sha.re, tag tên 3 người, cmt SV+ID để nhận thẻ tháng 👉 Bài viết này...

MỚI NHẤT