Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Open S48 Huyết Đao Lão Tổ Free VIP

0
Đông Tà 2D Open S48 Huyết Đao Lão Tổ  19h – 03/02/2023 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng...

Đông Tà 2D Open S47 Mộ Dung Phục Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S47 Mộ Dung Phục 19h – 13/01/2023 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ...

Đông Tà 2D Open S46 Đạt Ma Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S46 Đạt Ma 19h – 23/12/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Đại...

Đông Tà 2D Open S45 Thạch Phá Thiên Free VIP

0
Đông Tà 2D Open S45 Thạch Phá Thiên 19h – 02/12/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ...

Đông Tà 2D Open S44 Đấu Tửu Tăng Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S44 Đấu Tửu Tăng 19h – 04/11/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

Đông Tà 2D Open S43 Lâm Viễn Đồ Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S43 Lâm Viễn Đồ 19h – 07/10/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (level 5 nhận thư) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

Đông Tà 2D Tái Chiến S27 Mộc Uyển Thanh

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S27 Mộc Uyển Thanh 24/09/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘ Sự kiện...

Đông Tà 2D Open S42 Đông Phương Bất Bại

0
Đông Tà 2D Open S42 Đông Phương Bất Bại 19h – 09/09/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng...

Đông Tà 2D Tái Chiến S26 Đoàn Chính Thuần

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S26 Đoàn Chính Thuần 27/08/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘ Sự kiện...

Đông Tà 2D Open S41 Phong Thanh Dương Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S41 Phong Thanh Dương 19h – 05/08/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ...

MỚI NHẤT