Đông Tà 2D

Game thẻ tướng đậm chất Kim Dung, phiên bản Võ lâm Ngũ Bá cực hấp dẫn trên di động.

Đông Tà 2D Tái Chiến S25 Đoàn Diên Khách Free VIP

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S25 Đoàn Diên Khách 19h – 28/07/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp ☘...

Đông Tà 2D Open S40 Quách Tương Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S40 Quách Tương 19h – 15/07/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại...

Đông Tà 2D Open S39 Thái Giám Tiền Triều Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S39 Thái Giám Tiền Triều 19h – 24/06/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 💰 Nhân 2...

Đông Tà 2D Tái Chiến S24 A Châu Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S24 A Châu 19h – 16/06/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần tại...

Đông Tà 2D Open S38 Hoàng Sam Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S38 Hoàng Sam 19h – 03/06/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 💰 Nhân 2 giá trị...

Đông Tà 2D Open S37 Mộ Dung Long Thành Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S37 Mộ Dung Long Thành 19h – 13/05/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân...

Đông Tà 2D Tái Chiến S23 A Tử Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S23 A Tử 19h – 06/05/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần tại...

Đông Tà 2D Open S36 Tiêu Dao Tử Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S36 Tiêu Dao Tử 19h – 22/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân thủ:...

Đông Tà 2D Tái Chiến S22 Vương Ngữ Yên Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Tái Chiến S22 Vương Ngữ Yên 19h – 14/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB ☘ Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày ☘ Giftcode hàng tuần...

Đông Tà 2D Open S35 Độc Cô Cầu Bại Free VIP 15

0
Đông Tà 2D Open S35 Độc Cô Cầu Bại 19h – 01/04/2022 ☘ Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) ☘ Giftcode hàng tuần tại Hội quán 🎁 Giftcode tân...

MỚI NHẤT