Phản Hồi về: Phân loại nhóm tướng trong game Ngọa Long 3D

Hội quán Hội quán game mobile Michio Phân loại nhóm tướng trong game Ngọa Long 3D Phản Hồi về: Phân loại nhóm tướng trong game Ngọa Long 3D

#8111 Score: 0
Quản lý
admin
1 pt

Phần 3
Nhóm tướng hỗ trợ: là những tướng có chỉ số chỉ ở mức trung bình/thấp nhưng lại là mảnh ghép đa dụng trong đội hình của bạn với các kỹ năng buff/debuff đặc biệt.

MỚI NHẤT

Hỗ trợ
Chat ngay