💝 Nhằm đảm bảo hoạt động của các nhóm thảo luận, tránh các hoạt động spam bài và report bẩn. BQT đã chuyển tất cả các nhóm sang trạng thái nhóm kín với các đường dẫn sau:

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...